TRAININGEN

Spatha Rhetoricae traint iedere week twee lesuren met haar leden. De trainingen zijn iedere week op een afwisselend tijdstip, tijdens de schooluren. Leerlingen worden voor deze trainingen uitgeroosterd en hoeven dus in de betreffende les niet aanwezig te zijn.

Trainingen bestaan altijd uit minstens één debat, in het BP-format of Hogerhuisformat, en daarnaast vaak ook een theoretisch deel of een ballondebat. Bij de debatten worden stellingen over zoveel mogelijk verschillende maatschappelijke onderwerpen gebruikt. Op deze manier proberen wij onze leden een uitgebreid arsenaal aan cases mee te geven en tegelijkertijd te trainen in het schrijven van deze cases.Nadat er een indeling is gemaakt van wie in welk team zit, gaan alle teams voorbereiden en volgt er een debat. De jury beslist uiteindelijk wie het debat hebben gewonnen en waarom en geven hierbij ook persoonlijke tips aan leden.

Oud-Spathanen komen ook vaak langs om een workshop te geven over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld economie of media. Er wordt dan aandacht besteed aan een bepaald onderwerp dat vaak terugkomt en belangrijk is, zodat onze leden het beter gaan begrijpen en dus beter kunnen gebruiken tijdens debatten.